Föreläsningar

Jag föreläser om Anknytnings och Trauma teori samt om skador efter sexuella övergrepp och om förövare samt om våld i nära relationer.

Jag har föreläst mycket för behandlingspersonal inom psykiatrisk öppen och slutenvård, personal vid behandlingshem, psykoterapeuter, barnmorskor, tandläkare, lärare, jurister, special lärare… Under flera år har jag föreläst vid Polisens utbildning av blivande Barnutredare.