Handledning

Jag har genom åren handlett psykoterapeuter, kuratorer, socialsekreterare, jurister, behandlingshems personal, socialsekreterare, personal inom öppen och sluten psykiatri, vid skyddat boende för kvinnor och barn, personal som arbetar med barn, speciallärare, skolkuratorer, inom missbruksvården, jurister, familjerådgivare, behandlare inom BUP, poliser som till exempel arbetar med barnärenden där barn utsatts för brott, våld i nära relationer, ungdomsbrott etc.

Jag är van att handleda alltifrån enskilda personer- mindre grupper- till storgrupper. T.ex. avdelningshandledning där samtliga yrkesgrupper vid avdelningen deltar.

Jag tar även emot kortare konsultationer i ärenden till exempel när det gäller familjehemsplacerade barn, socialsekreterare som utreder ärenden, personer som vill komma någon gång för att diskutera en fråga… familjehemsföräldrar som behöver hjälp, förälder som har svårigheter med sitt barn etc.

Jag har även flerårig vana att arbeta med och handleda i gruppterapi t.ex. grupper för sexuellt utsatta män och kvinnor, personer med ätstörnings-problematik, missbruk, sexmissbruk etc. och av att arbeta med personal vid arbetsplatser där någon inom personalen är anklagad för något brott.