Om mig

malou magnusson

Jag har arbetat som privat praktiserande psykoterapeut under mer än 27 år. Dessförinnan arbetade jag bland annat med ungdomar placerade på behandlingshem som lärare och inom missbrukarvården vid en psykoterapi mottagning m.m.

Till mig kan du komma med alla typer av psykologiska problem. I grunden är jag psykodynamiskt skolad och legitimerad. Jag arbetar främst utifrån anknytnings och traumateorier men jag har flera olika utbildningar. Idag anpassar jag mitt arbetssätt utifrån den person jag möter.

Mina utbildningar är till exempel;
Legitimerad psykodynamisk psykoterapeut,
grupp och psykospsykoterapeut,
lärar och handledarutbildad,
EMDR utbildad,
ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) utbildad med flera utbildningar.

Jag har varit ordförande i ISIS under 12 år. ISIS är en tvärvetenskaplig yrkesförening där alla som i sitt arbete möter sexuellt utsatta personer, förövare och/eller deras familjer, kan söka medlemskap som till exempel poliser, jurister, barnmorskor, tandläkare, läkare, behandlingspersonal inom olika områden, hemtjänsten, kuratorer, psykologer med flera. ISIS har även öppna symposiedagar.